ឧបករណ៍​​​ពុម្ពអក្សរ​​​និង​​​ក្ដារចុច

  1. ទំព័រ​ដើម
  2. ទាញ​យក
  3. ឧបករណ៍​​​ពុម្ពអក្សរ​​​និង​​​ក្ដារចុច

Khmerism Lyheng Keyboard

សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទាញយកកម្មវិធីសម្រាប់ដំឡើងក្ដារចុចថ្មី៖ សម្រាប់ប្រើលើទូរស័ព្ទ – Android => https://goo.gl/nNaCY3 – iOS => https://itunes.apple.com/us/app/khmerism/id1148794719?ls=1&mt=8 សម្រាប់ប្រើលើកុំព្យូទ័រ – សម្រាប់ Window => https://goo.gl/GLyN4a – សម្រាប់ Mac OS => https://goo.gl/XOzNOA

ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​ដ័​ស្រស់ស្អាត

Khmer Unicode is great – until you get on a website that hasn’t used any Khmer Unicode Web Fonts and the system default Khmer font is used. Unfortunately, most system default Khmer fonts are horrible looking (especially the Khmer font supplied with Windows). So, what can you do about it as a webmaster? Plenty! If you run a Khmer only website – the solution is much easier than if you have a multilingual site. Some browsers (like Firefox) allow you to set a font for a specific language – but others do not. So plain Khmer Unicode text looks like…

ទាញ​យក​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ទាំង​អស់

Looking around for all the available Khmer Unicode fonts can be time consuming, so we have created this zip archive so that you can download all the known Khmer Unicode fonts all-in-one. Currently there are 152 Khmer fonts included. In the .zip file you will find a PDF with a preview of each font or you can view the preview below. This package is updated whenever we find more Khmer Unicode fonts. If you find a Khmer font that is not included, please let us know in in the comments and we will add it! Thanks! Once you download the…

How to Create a New Khmer Unicode Font

The creator of the Khmer Unicode font Mondulkiri has graciously included everything you need to know in the developer font pack for the Khmer Mondulkiri font including a VOLT tables for Khmer. Download “Khmer Font Developer pack from SIL” render_download.php – Downloaded 1897 times – 4 MB For a detailed tutorial on how to create a new font, click the “READ MORE” button below: (ច្រើន​ទៀត…)

Our Fonts – Khmer Unicode Font Site

Check out “អក្សរយើង” (Our Fonts) a website dedicated to Khmer Unicode Fonts. A very good place to find new fonts and see how they look before you install them. VISIT:  “អក្សរយើង” (Our Fonts)

Google Web Fonts API for Khmer Unicode

One of the issues in the past for using Khmer Unicode on a website was you never knew which fonts the end-user had.  If they just have the default fonts from Microsoft, they won’t really be able to read your site at all.  Now there is a solution – the Google Web Font API with Khmer fonts thanks to Danh Hong!  If you have a website that uses Khmer Unicode you are going to want to check this out: VISIT: Google Web Fonts API for Khmer  Learn how to use these fonts on your website here: Beautiful Khmer Web Fonts

Khmer SBBIC Serif Font

One of the issues with the current Khmer Unicode fonts is the English characters included do not look good (and this is understandable as they were not meant to be used as English fonts). But for some, we use both English and Khmer, in certain documents and so having a font that displays Khmer and English properly is necessary. We recently combined the KhmerOS Battambang font with Droid Serif to create an appealing sans-serif font for both English and Khmer. Download “Khmer SBBIC Serif Font” kmSBBICsf.zip – Downloaded 1483 times – 76 KB

Khmer SBBIC Unicode System Font

One of the issues with the current Khmer Unicode fonts is the English characters included do not look good (and this is understandable as they were not meant to be used as English fonts).  But for some, we use both English and Khmer, especially when it comes to a system user interface (like OpenOffice).  We recently combined the KhmerOS System font with Liberation Sans to create an appealing system font for both English and Khmer.  For instructions on how to use this font as your system font in OpenOffice please click here. Download “SBBIC System Font” kmSBBICsys.zip – Downloaded 2334…

Khmer Character Picker

Here is a great tool to help those of you who don’t quite have a handle on Khmer Unicode, or if you are at a computer that has not yet installed Khmer Unicode.  Using JavaScript, Richard Ishida (the internationalization lead at the W3C) has put together a Khmer Unicode Character Picker that allows you to type Khmer Unicode simply by selecting the character you want with your mouse. Visit: Khmer Character Picker

មិន​មាន​មតិ

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *

Fill out this field
Fill out this field
សូម​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ។
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ម៉ឺនុយ